Về TRÚC ANH OTO

Carro cung cấp dịch vụ toàn diện cho tất cả các khía cạnh của quyền sở hữu ô tô và sử dụng công nghệ do AI hỗ trợ để chuyển đổi trải nghiệm mua và bán ô tô. Bằng cách cung cấp trải nghiệm đáng tin cậy và minh bạch, Carro thách thức cách mua và bán ô tô truyền thống thông qua thuật toán định giá độc quyền và các khả năng hỗ trợ AI.

Carro cung cấp một loạt các dịch vụ trên toàn bộ hệ sinh thái sở hữu ô tô. Chúng bao gồm các giải pháp tài trợ nội bộ, các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo, trải nghiệm sở hữu ô tô linh hoạt và các dịch vụ sau bán hàng. Nó đã đi tiên phong trong các dịch vụ sáng tạo như dịch vụ mua ô tô trực tuyến không tiếp xúc đầu tiên của Singapore, dịch vụ đăng ký ô tô đầu tiên và các giải pháp bảo hiểm ô tô dựa trên hành vi sử dụng và hành vi đầu tiên trên toàn khu vực.

Được thành lập vào năm 2015, Carro tạo điều kiện cho GMV vận hành hàng năm trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Nhóm công ty Carro bao gồm Genie, myTukar và Jualo. Tính đến tháng 6 năm 2021, Carro đã huy động được hơn 400 triệu đô la Mỹ vốn chủ sở hữu từ SoftBank Vision Fund 2, EDBI, Mitsubishi Corporation, MS&AD Ventures, Insignia Ventures Partners và B Capital Group.